آیا آمپول دگزامتازون در کودکان منع مصرف دارد؟

دگزامتازون از دسته کورتون هاست که در بعضی بیماری ها مثل خروسک(کروپ) درمان اول محسوب می شود و اگر درست و با دوز کافی استفاده شود ضرری ندارد بلکه باعث درمان قطعی بیماری می شود .