درباره پزشک

دکتر سید مهدی موسوی موحد در سال 1380 در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل شد و در سال 1385 در رشته تخصصی کودکان و نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان کودکان مفید پذیرفته شد و در سال 1388 در این رشته فارغ التحصیل شد و در مطب تخصصی اطفال مشغول طبابت شد و به جهت علاقه به بحث روانپزشکی اطفال و فرزندپروری در دوره های آموزشی فرزند پروری آقای دکتر علاقه بند و آقای دکتر فیروزی شرکت کرد و مدارک آنها را دریافت کرد و اقدام به برگزاری دوره های آموزش فرزند پروری کرده است .