فرزند پروری

در دنیای امروز تربیت فرزند دارای پیچیدگی ها و ظرافت های زیادی است که در مقایسه با دنیای سنتی بسیار ملموس است امروزه برای استفاده از هر وسیله ای ما ابتدا به دفترچه راهنمای آن مراجعه می کنیم و اگر بدون راهنما از آن وسیله استفاده کنیم قطعا استفاده بهینه از آن نخواهیم داشت و موضوع اصلی این است که کودک بدون هیچ دفترچه راهنمایی پا به دنیا می گذارد و اگر والدین آمادگی و دانش لازم برخورد با وی را نداشته باشند قطعا نتیجه بهینه کسب نخواهد شد و از طرفی تربیت کودک تربیت انسان است و در مقایسه با یک وسیله پیچیدگی های بیشتری دارد پس آموزش فرزند پروری در دنیای فعلی از ضروریات برای هر پدر و مادری است.