کارگاه های فرزند پروری

تربیت فرزند هنر است ، هنر آموختنی است

دوره آموزشی مهارت های فرزند پروری شامل ای عناوین می باشد که در قالب کارگاه گروهی و معمولا در دو روز آخر هفته برگزار می شود :

1-      قوانین فرزند پروری « 60 قانون پایه »

2-      نظم آموزی

3-      آموزش جنسیت به کودک

4-      احساسات کودک

5-      بازی و اسباب بازی

6-      مفاهیم ترس ، خدا و مرگ در ذهن کودک

7-      کتابخوانی ، نقاشی

8-      خلاقیت درکودک

9-      فرزند دوم، دوقلویی، فرزند طلاق و تک والد

دیدگاهی بنویسید