حضور در برنامه علمی طلوع شبکه 4 سیما

 

خانم دکتر مستوری دندانپزشک اطفال و آقای دکتر موسوی موحد متخصص اطفال در برنامه علمی طلوع با عنوان کلینیک کودکان که ساعت 7.30 صبح از شبکه 4 سیما پخش می شود مطالب مربوط به رشد فیزیکی و روانی کودکان و دندانپزشکی کودکان را مطرح می کنند.

دیدگاهی بنویسید