تل در آوردن

تل در آوردن روشی است سنتی که برای رفع تب کودک انجام می شود تل در واقع غذایی است که در حفره پشت زبان به نام والیکولا گیر کرده که شخصی که تل در می آورد این غذا را خارج می کند و این غذا به طور طبییعی در این محل وجود دارد و در آوردن آن هیچ ربطی به تب و بیماری کودک ندارد و خطر در این است که منشا تب کودک تشخیص داده نمی شود و عوارض آن باقی می ماند.

دیدگاهی بنویسید