فرزندپروری باکفایت

خرید کتاب فرزند پروری با کفایت

برای تهیه کتاب فرزند پروری با کفایت از طریق لینک زیر اقدام فرماییذ. www.arjmandpub.com/product/details/1516/1 ادامه

فرزند پروری با کفایت با رویکرد طرحواره درمانی

طرحواره ها تله های زندگی هستند که ما ناآگاهانه در آنها گرفتار می شویم و به خود و اطرافیانمان به خصوص فرزندانمان آسیب می زنیم. این کتاب این تله ها را به ما می شناساند تا کمتردر دام آنها گرفتار شویم و ریشه های رفتارهای نامناسب را در خود و فرزندانمان بیابیم و در عمل گرفتار جنگ بین طرحواره ها نشویم. ادامه

کتاب فرزندپروری باکفایت

کتاب فرزندپروری با کفایت ترجمه دکتر سید مهدی موسوی موحد به کوشش انتشرات ارجمند منتشر شد. ادامه