معرفی کتاب

کتاب فرزندپروری باکفایت

طرحواره ها تله های زندگی هستند که ما ناآگاهانه در آنها گرفتار می شویم و به خود و اطرافیانمان به خصوص فرزندانمان آسیب می زنیم. این کتاب این تله ها را به ما می شناساند تا کمتردر دام آنها گرفتار شویم و ریشه های رفتارهای نامناسب را در خود و فرزندانمان بیابیم و در عمل گرفتار جنگ بین طرحواره ها ادامه

تربیت بچه ها ، تربیت خود ماست

نویسنده: دکتر نائومی آلدورت، مترجم: دکتر جهانشاه میرزابیگی، انتشارات مهرویستا ادامه

سالهای شیرین نوجوانی

نویسنده : لارنس اشتاین برگ مترجم : مهدی قراچه داغی انشارات : دایره ادامه

تربیت بدون فریاد

نویسنده: هال ادوارد رانکل مترجم : اکرم اکرمی انتشارات : صابرین ادامه

واکسیناسیون روانی کودک

نویسنده :دکتر حسام فیروزی انتشارات :نگاه این کتاب یکی از کاربردی ترین کتاب ها در مورد طریقه رفتار با کودکان است که واضح و عملی رفتار با کودک را به والدین آموزش می دهد. ادامه